Elektroniczne Systemy
Zabezpieczeń

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą nowoczesnych i niezawodnych systemów zabezpieczeń, które skutecznie zwiększą poziom bezpieczeństwa każdego rodzaju obiektów. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, staramy się o jak najlepsze dopasowanie zastosowanych technologii do specyfiki chronionego budynku/obszaru oraz indywidualnych wymagań i potrzeb klienta.

Skupiamy się jedynie na sprawdzonych markach i producentach, dzięki czemu jesteśmy pewni najwyższej jakości oferowanych wyrobów. Wprowadzamy również pionierskie rozwiązania, oparte o najnowsze technologie.

Posiadamy niezbędne kwalifikacje branżowe, między innymi:

  • uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych klas SA1-SA4,
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji i dozoru,
  • certyfikaty producentów i dystrybutorów zabezpieczeń technicznego.

 

Zajmujemy się następującymi elektronicznymi systemami zabezpieczeń:

CCTV

Angielskie Closed-Circuit TeleVision możemy określić jako telewizję przemysłową lub telewizyjny system dozorowy. Tworzy go sieć kamer, przesyłających obraz do określonego zestawu monitorów/rejestratorów. Dzięki temu możemy zidentyfikować wszelkie próby naruszenia prawa w obrębie monitorowanego obszaru.

tvprzemyslowa

Systemy alarmowe

Jest to zespół urządzeń przeznaczonych do wykrycia i zasygnalizowania wszelkich prób włamania. Składa się przede wszystkim z centrali, elementów detekcyjnych, czujników i sygnalizatorów. Właściwie zaprojektowany system gwarantuje  bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i skutecznie zniechęca potencjalnych złodziei.

systemyalarmowe

Instalacje przeciwpożarowe

Szybkie wykrycie pożaru jest warunkiem niezbędnym do efektywnej ewakuacji ludzi i zabezpieczenia mienia. Dzięki odpowiedniej instalacji można nie tylko błyskawicznie zidentyfikować zagrożenie, ale również ograniczyć jego skutki. Stanowi ona jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa nieruchomości.

instalacjeprzeciwpozarowe

Kontrola dostępu

Tworzy ją system oparty na urządzeniach, oprogramowaniu i procedurach, decydujących o dostępie jednostki do danego pomieszczenia na podstawie zweryfikowania jej tożsamości. Wyróżniamy trzy podstawowe metody uwierzytelnienia: bazujące na pamięci (np. kod PIN), kluczu (różnego rodzaju karty) i cechach biometrycznych (odciski palców, tęczówka itd).

Automatyka budynku

Definiujemy ją jako zintegrowany system, umożliwiający monitoring i zarządzanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami zamontowanymi w budynku oraz jego otoczeniu. Rozwiązanie to znacznie przyśpiesza reakcję na wszelkiego rodzaju negatywne zmiany i zagrożenia w obrębie chronionego obszaru.

Sieci komputerowe

Sieć tworzona jest przez grupę komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą odpowiednimi kanałami komunikacji w celu wymiany informacjami. Ze względu na wrażliwość danych oraz stały rozrost sieci o nowe typy sprzętów, niezwykle istotne jest zapewnienie jej wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wydajności i stabilności.